P.P.H.U. "Klaudia" produkuje oraz oferuje w sprzedaży


Igłofiltry,instalacje
odwodnieniowe-igłofiltrowe
Instalacje IGE-81/32, IGE-81/63
Igłofiltry

Urządzenia nawadniające
deszczownie szpulowe grupy "RAJ",
deszczownie polowe przenośne
systemy nawadniające,zraszacze
Agregaty pompowe
Agregaty pompowe,
pompy do odwadniania

Agregaty pompowe spalinowe i elektryczne,
pompy do igłofiltrów

Agregaty naśnieżające

Klaudia 1, Klaudia 2, Klaudia 3
  • elementy do pneumatycznego rozładunku wagonów
  • usługi w zakresie spawania Al (w argonie)
Uwaga - to jest archiwalna wersja serwisu PPHU KLAUDIA.
Zapraszamy do nowego serwisu : www.klaudia.eu