Instalacja Igłofiltrowa IgE-81

Schemat instalacja igłofiltrowej IgE-81/63

Zespół kolektora ssącego

D (mm) D1 (mm) L (mm) L1 (mm) n
133515030 1000 4

Odcinek kolektora służy do połączenia igłofiltrów z agregatem pompowym
i stanowi podciśnieniowy rurociąg zbiorczy wszystkich ujęć.

Igłofiltr elastyczny 63

Igłofiltr wykonany jest z elastycznej, półprzeźroczystej rury polietylenowej zakończonej osiatkowanym filtrem.

D (mm) L (mm) L 1(mm)
636000 600

Rura przelotowa 133

Rura przelotowa służy do przedłużenia kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej lub zastąpienia odcinków kolektora w miejscach, gdzie nie są instalowane igłofiltry.

Oznaczenie D (mm) L (mm)
133/50001335000

Łącznik elastyczny 51

Łącznik słuzy do podłączenia igłofiltru 63 do kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej.

D (mm) L (mm)
512500

Łącznik elastyczny 133

Łącznik słuzy do połączenia kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym lub do wykonania dowolnej zmiany kierunku ułożenia kolektora ssącego i zrzutowego.

D (mm) L (mm)
1333000

Zaślepka zewnętrzna

Zaślepka 133 służy do zaślepiania końca kolektora ssącego. Zaślepka 51 przeznaczona jest do zamykania (zaślepiania) kroćca kolektora ssącego w przypadku niestosowania w danym miejscu igłofiltru, lub jego awaryjnego wyłączenia z pracy.

D (mm)
51
133

Wąż wpłukujący

Wąż wpłukujący wykonany jest z bezalinu i słuzy do połączenia rury wypłukującej z pompą do wpłukiwania

Oznaczenie D (mm) D1 (mm) L (mm)
75/7500 108 75 7500

Rura wpłukująca 108

Rura wpłukująca wykonana jest z rury 108 mm zakończonej z jednej strony kształtką wewnętrzną i uchwytem do wyciągania, z drugiej zaś nacięciami w kształcie zębów i słuzy do instalowania ( posadowiania) igłofiltrów w gruncie.

Oznaczenie D (mm) D1 (mm) L (mm)
108/6000 108 6000 6000

Łuk 133/90 stopni

Łuk słuzy do zmiany kierunku ułożenia kolektorów ssących

D (mm)
133

Uszczelka węża wpłukującego 108/75

D (mm) D1 (mm)
158 18

Uszczelki

Uszczelka węża
elastycznego 51
D (mm) D 1(mm)
81 12

Uszczelka węża wpłukującego 108/75
D (mm) D1 (mm)
187 22

Rozdzielacz z kołnierzem

Rozdzielacz zakończony jest z jednej strony kołnierzem jak króciec, z drugiej posiada dwa wejścia zakończone kształtkami wewnętrznymi 133.

D (mm) D1 (mm) D 2(mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm)
133 160 14 310 365 20

Króciec kołnierzowy

Króciec jest elementem służącym do szybkiego połączenia agregatu pompowego z kolektorem ssącym instalacji igłofiltrowej i kolektorem zrzutowym.

D (mm) D1 (mm) D2 (mm) L (mm) L1 (mm)
133 160 14 165 20

ZAMKNIJ