Instalacja Ig這filtrowa IgE-81

Schemat instalacja ig這filtrowej IgE-81/32

LEGENDA:

1- kr鏂iec ko軟ierzowy
2 - rozdzielacz z ko軟ie瞠m
3 - 章cznik elastyczny
4 - odcinek kolektora ss鉍ego
5 - rura przelotowa
6 - 逝k 90 stopni
7 - ig這filtr elastyczny
8 - uszczelka ig這filtru
9 - uszczelka 133
10 - korek
11 - zalepka zewn皻rzna
12 - agregat pompowy

Wykaz element闚 instalacji IgE-81/32

Do odwodnienia wykopu o d逝goci 50 m
przy zastosowaniu element闚 o rednicy 133.

Zesp馧 kolektora ss鉍ego

D (mm) D1 (mm) L (mm) L1 (mm) n
13340,75030 1000 4

Odcinek kolektora s逝篡 do po章czenia ig這filtr闚 z agregatem pompowym
i stanowi podcinieniowy ruroci鉚 zbiorczy wszystkich uj耩.

Ig這filtr elastyczny 32

Ig這filtr wykonany jest z elastycznej, p馧przeroczystej rury polietylenowej zako鎍zonej osiatkowanym filtrem.

D (mm) L (mm) L1 (mm)
327000 300

Rura przelotowa 133

Rura przelotowa s逝篡 do przed逝瞠nia kolektora ss鉍ego instalacji ig這filtrowej lub zast雷ienia odcink闚 kolektora w miejscach, gdzie nie s instalowane ig這filtry.

Oznaczenie D (mm) L (mm)
133/50001335000

ㄨcznik elastyczny 133

ㄨcznik s逝zy do po章czenia kolektora ss鉍ego instalacji ig這filtrowej z agregatem pompowym lub do wykonania dowolnej zmiany kierunku u這瞠nia kolektora ss鉍ego i zrzutowego.

D (mm) L (mm)
1333000

Zalepka zewn皻rzna 133

Zalepka s逝篡 do zalepiania ko鎍a kolektora ss鉍ego. Mo瞠 by r闚nie u篡wana do zalepiania kro熯a ss鉍ego agregatu pompowego (wyposa穎nego w kr鏂iec lub rozdzielacz) podczas sprawdzania jego zdolnoci wytwarzania

D (mm)
133

ㄆk 133/90 stopni

ㄆk s逝篡 do zmiany kierunku u這瞠nia kolektor闚 ss鉍ych

D (mm)
133

W嘀 wp逝kuj鉍y

W嘀 wp逝kuj鉍y wykonany jest z bezalinu i s逝zy do po章czenia rury wyp逝kuj鉍ej z pomp do wp逝kiwania

Oznaczenie D (mm) D1(mm) L (mm)
75/7500 133 75 7500
51/7500 51 52 7500

Rura wp逝kuj鉍a 133

Rura wp逝kuj鉍a wykonana jest z rury 133 mm zako鎍zonej z jednej strony kszta速k wewn皻rzn i uchwytem do wyci鉚ania, z drugiej za naci璚iami w kszta販ie z瑿闚 i s逝zy do instalowania (posadowiania) ig這filtr闚 w gruncie w闚czas, kiedy wymagane jest stosowanie obsypki ig這filtr闚.

Oznaczenie D (mm) L (mm) L1(mm)
133/4500 133 4500 600
133/6000 133 6000 600

Rura wp逝kuj鉍a 51

Wykonana jest z rury 51 mm zako鎍zonej z jednej strony kszta速k wewn皻rzn i s逝篡 do instalowania (posadawiania) ig這filtr闚 w gruncie bez stosowania obsypki.

Oznaczenie D (mm) L (mm)
50/6000 51 6000

Rozdzielacz z ko軟ierzem

Zako鎍zony jest z jednej strony ko軟ierzem jak kr鏂iec, z drugiej posiada dwa wejcia zako鎍zone kszta速kami wewn皻rznymi 133.

D (mm) D1 (mm) D2 (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm)
133 160 14 310 365 20

Kr鏂iec ko軟ierzowy

Kr鏂iec jest elementem s逝蕨cym do szybkiego po章czenia agregatu pompowego z kolektorem ss鉍ym instalacji ig這filtrowej i kolektorem zrzutowym.

D (mm) D1 (mm) D2 (mm) L (mm) L1 (mm)
133 160 14 165 20

Uszczelka ig這filtru

Uszczelka wykonana jest z gumy w kszta販ie piercienia typu "O". S逝篡 do szczelnego po章czenia ig這filtra z kr鵵cem kolektora ss鉍ego.

D (mm) D1 (mm)
23,5 7,5

Uszczelki

Uszczelka w篹a
wp逝kuj鉍ego 51
D (mm) D1 (mm)
81 12

Uszczelka kolektora ss鉍ego 133
D (mm) D1 (mm)
187 22

Korek

Korek przeznaczony jest do zamykania (zalepiania) kr鵵c闚 kolektora ss鉍ego w przypadku niestosowania w danym miejscu ig這filtra lub jego awaryjnego wy章czenia z pracy.

D (mm) D1 (mm) L (mm)
40 48 40

I N S T A L A C J A    I G O F I L T R O W A
Wykaz element闚 o rednicach 89, 108, 133 mm

Lp.Nazwa elementu rednica:
89
aluminium
rednica:
108
aluminium
rednica:
133
aluminium
1. Zesp馧 kolektora ss鉍ego L-5000 X X X
2. ㄨcznik elastyczny L-3000 -- X X
2 a ㄨcznik elastyczny do if這filtra fi 50 L-2500 -- -- X
3. ㄆk 90 X X X
4. Kr鏂iec ko軟ierzowy X X X
5. Rozdzielacz z ko軟ierzem X X X
6. Kr鏂iec 133/w嘀 110 -- -- X
7. Kr鏂iec V 133/w嘀 110 -- -- X
8. Zalepka zewnetrzna X X X
9. Uszczelka X X X
10. Redukcja 133/108 specjalna -- -- X
X oznacza dost瘼no elementu w ramach danej rednicy

ZAMKNIJ