Charakterystyka  techniczna
deszczownia „RAJ 75/340” 

 

1. Deszczownia „RAJ 75/340” 

 

Typ maszyny

Przyczepiana

Symbol maszyny

„RAJ 75/340”  (N633)

Maksymalna szerokość pasa nawadnianego

100 m

Wymagane ciśnienie na wejściu

0,5-1,5 MPa

Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym

- długość

- szerokość

- wysokość

 

4620 mm

2510 mm

2830 mm

Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym

- długość z wózkiem i zraszaczem

- długość bez wózka i zraszacza

- wysokość transportowa

 

5240 mm

4620 mm

2830 mm

Prześwit transportowy

min 250

Ciągnik współpracujący

Od 58 kW kl. 1,4

Sposób agregowania z ciągnikiem

Zaczep rolniczy

Masa (z rurociągiem pustym)

2000 kg

Masa (z rurociągiem wypełnionym wodą)

3000 kg

Układ jezdny

- liczba osi

- liczba kół

- rozstaw kół jezdnych

- rozmiar opon

- ciśnienie w oponach

- hamulce robocze

 

1 szt.

2 szt.

1960 mm

6,0 x 16-6 PR  

0,25 MPa

nie ma

Dopuszczalna prędkość jazdy

- po drodze utwardzonej

- po drodze polnej

 

10 km/h

3,5 km/h

Typ hamulca

nie ma

Układ napędu bębna

- sposób regulacji prędkości obrotowej bębna

 

Za pomocą turbiny wodnej

Poprzez zmniejszenie natężenia przepływu wody przez turbinę, za pomocą zaworu ciągnięcie wózka zraszacza przez ciągnik

 

Sposób rozwijania węża

Ciągnięcie wózka zraszacza przez ciągnik

 

2. Wózek z sektorowym zraszaczem dalekosiężnym

 

Wymiary gabarytowe

- długość

- szerokość minimalna

- szerokość maksymalna

- wysokość

 

1660 mm

1400 mm

2400 mm

1780 mm

Wewnętrzna średnica rury wózka

60 mm

Liczba płóz

Nie ma

Liczba kół

3

Rozstaw kół

- minimalny

- maksymalny

 

1262 mm

2262 mm

Masa ze zraszaczem

62 kg

Prześwit podwozia

440 mm

Typ urządzenia podnoszącego wózek

mechaniczne

Wysokość końcówki ramienia zraszacza dalekosiężnego od podłoża

1780 mm

 

 

3. Sektorowy zraszacz dalekosiężny

 

Ciśnienie wylotowe z maszyny

0,8 MPa

Natężenie wypływu:

- minimalne

- nominalne

- maksymalne

 

12,8 m3/h

40  m3/h

57,9 m3/h

Średnica dyszy zraszacza

fi 20

Ciśnienie w dyszy

0,3-0,8 Mpa

Promień zraszacza

26-50 m

Kąt obrotu zraszacza

do 240 stopni

Odstęp między pozycjami bocznymi

?

Pozycyjny obszar deszczowania

3,26 ha

 

 

 

4. Łoże bębna

 

Sposób obrotu

Ręczny

Liczba podpór stabilizujących

2 szt.

Sposób ustawiania podpór

Ręczny

Typ podpory

Podnośnik śrubowy

Średnica zewnętrzna podpory

Kwadrat 0,25 m

Maksymalny nacisk na zaczep

7 kN

 

5. Nawijanie przewodu z użyciem napędu wewnętrznego (turbina wodna)

 

Maksymalna prędkość nawijania

0,031 m/s

Minimalna prędkość nawijania

0,004 m/s

 

6. Nawijanie przewodu z użyciem napędu zewnętrznego przez wał odbioru mocy (WOM)

 

Maksymalna prędkość obrotowa wału odbioru mocy

540 obr./min

Maksymalna prędkość nawijania z użyciem wału odbioru mocy

0,09 m/s

Maksymalny czas pełnego nawinięcia rurociągu

60 min.

 

7. Układ odcinania wody

 

Zawór zamykający

- typ

- średnica

przepustnica

620BN80

89 mm

Zawór odcinający:

- typ

- średnica

przepustnica

620BN80

89 mm

           

8. Punkty pomiaru ciśnienia

 

Na wlocie do maszyny (za turbiną)

 

9. Charakterystyka rurociągu

 

Typ przewodu

PE 80

Długość przewodu

340 m

Średnica nominalna przewodu

75 mm

Oznakowanie na przewodzie

75x6,8 6 DR-11 PN 12,5 PE 80   L617 2003

 

 


http://klaudia.wizja.net ©